Til opningssida

Førhistorisk - 1000 e.kr.

Tidsaksen:
Tidsaksen


Aktuelle emne
i perioden:

Utgravinga på Haugland
Utgravinga på Eidsbøen
Gravfeltet på Kongsafjellet
Kulturminne på Møkster
Eit oversyn over kulturminna i Austevoll

Leit i databasane sjølv
Kva er arkeologi?
Bli med på ei reise attende i tida.
Dei eldste tider

 
Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid