Til opningssida

1814 - 1905

Tidsaksen:
Tidsaksen


Nils Bjelland
vart fødd i 1866 og var nummer 7 av i alt 9 søsken.
Heile livet budde han på Bjelland på Huftarøy.

Hausten 1878 fekk han skarlagsfeber. Han vart plaga av ettersjukdomar, og 3. juledag 1879 måtte han gå til sengs- og sto aldri opp att meir.
Guten var då 13 år.

Han vart sengeliggjande i nær på 60 år - heilt til han døydde i 1937.
I Barneminne minnest han gutedagane i 1870-åra fram til då sjukdomen batt han til senga.

I folketellinga 1900 for Austevoll finn me at Nils Olsen Bjelland bur hos bror sin Ole Olsen Bjelland.

 

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid
Aktuelle emne
i perioden:

Arbeidsliv

Daglegliv

Kommunikasjon

Kultur

Kyrkje

Natur og miljø

Sosiale tilhøve

Styre og stell

Undervisning

 

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid