Til opningssida

Nils Bjelland

 

Biletet er truleg teke i 1930-åra