Til opningssida

Arbeidsliv 1814 - 1905

Arbeidsliv
i tidsepokane:

Førhist. - 1000

1000 - 1600

1600 - 1814

1814 - 1905

1905 - 1945

1945 -


Lokalt perspektiv
Lokalt perspektiv

Nasjonalt perspektiv
Andre emne:

Arbeidsliv

Daglegliv

Kommunikasjon

Kultur

Kyrkje

Natur og miljø

Sosiale tilhøve

Styre og stell

Undervisning

 

 

 

Litt om Kolbeinshavn
Bording av skip
Med Niels Bjelland på fiske på Røvet
Med Nils Bjelland på kapproing og fiske på Seito

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid