Til opningssida

Sosiale tilhøve 1814 - 1905

Sosiale tilhøve
i tidsepokane:

Førhist. - 1000

1000 - 1600

1600 - 1814

1814 - 1905

1905 - 1945

1945 -


Lokalt perspektiv
Lokalt perspektiv

Nasjonalt perspektiv
Andre emne:

Arbeidsliv

Daglegliv

Kommunikasjon

Kultur

Kyrkje

Natur og miljø

Sosiale tilhøve

Styre og stell

Undervisning

 

 

 

Legda - Brigt`n
Ingebrigt - ein legdslem
Barbru - siste legdslem i Austevoll
Legdfolk
Fantar (Splintar)
Basta-Kristi
Med Nils Bjelland på tvangsauksjon
Jordmor Marthe Drønen
Fattigkommisjonen
Fattigkrinsar i Austevold sokn
Saker i fattigkommisjonen
Fattigstyret i Austevoll sokn
Fattigstyret i Møkster sokn
Auksjon etter legdslem Kristoffersen

Skifte etter Ingeborg Andersdatter 1832

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid