Til opningssida

Undervisning 1814-1905

Undervisning
i tidsepokane:

Førhist. - 1000

1000 - 1600

1600 - 1814

1814 - 1905

1905 - 1945

1945 -


Lokalt perspektiv
Lokalt perspektiv

Nasjonalt perspektiv
Andre emne:

Arbeidsliv

Daglegliv

Kommunikasjon

Kultur

Kyrkje

Natur og miljø

Sosiale tilhøve

Styre og stell

Undervisning

 

 

 

Den store dagen på Haukanes
På skuleeksamen med Nils Bjelland
Skulesoge
Skuleordninga for Fitjar -delen av Austevoll
Skyssplikt - og andre plikter for folket
Lærarar trong attåtnæring
Skuleprotokoll
Skulestreik
Amtskule
Saker i skulestyret

Skuledistrikt 1836
Skuledistrikt 1791/1836 - ei samanlikning

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid