Til opningssida

Database

På desse sidene er det samla lenkjer til databasar med stoff som omhandlar noverande Austevoll kommune. Materialet du finn her er henta frå Digitalarkivet, men alle lenkjene nedanfor går rett til aktuelle datautval for Austevoll.

  I "Picosearch" kan du søkja etter ord som finst i våre artiklar. Ved søk i basane under kan det løne seg å bruka "alternative" skrivemåtar på namn. Til dømes vil
staden Kvalvåg vera skriven som bl.a. Qualvog og Qualvaag. Ofte kan det vera nyttig å søkja etter
"ord som inneheld". Bokstavkombinasjonen "alv" vil då finna alle formene av ordet Kvalvåg som måtte finnast i databasen, men du vil også finna ord som "Kalve" og "Kalvenes" om dei finst.

Det er omlag 240 artiklar på veven vår.

PicoSearch

1961-1968
1846-1922
1846-1920
1878-1910
1886-1919

 

Nær fortid
1900

Segner

Fjellanger-Widerøe Flyfoto frå Austevoll
Møteprotokoll for Austevoll sokn, fattigstyret
Møteprotokoll for Møgster sokn, fattigstyret
Møteprotokoll for Møgster sokn skulestyre
Databasen er eit register over formannskapsprotokollane 1-3, 1886-1919 for Austevoll. Kvar sak har lenke til eit digitalt bilete frå protokollen der saka er omhandla.

Fotografi frå Austevoll
Heradsskattelikninga for Austevoll 1900

Segner frå Austevoll


1519 Skattemanntal
1563 Skattemanntal
1664 Prestemanntal
1801 Folketeljing
1865 Folketeljing
1875 Register til 1875- tellingsprotokollene for Hordaland
1900 Folketeljing Austevoll sokn  

1653 Militærrulle for Bergenhus len
1655 Militærrulle for Bergenhus len
1806 Militært båtregister

1729-1815 Vigde i Sund
1882-1907 Viede i Sund sokn

1920-1951 Døde i Bekkjarvik sokn
1851-1958 Døde i Møgster sokn
1880-1970 Døde i Austevoll sokn

1702-1857 Skifteregister, Nordhordland
1735-1748 Skiftedesignasjonar, Nordhordland

1839-1899 Domsakter, Nordhordland fogderi

1846-1963 Branntakstregister for Hordaland

1873-1930 Emigranter fra Bergen
1865-1873 Skipslister Bergen-Quebec
1871-1873 Skiplister, Bergen-New York
1842-1860
Utstedte pass til Amerika fra Bergen

1687-1822 Pasienter ved St. Jørgen  
1865-1900 Pasienter ved Pleiestiftelsen no. 1  
1822- Pasienter på St. Jørgen Hospital  

   
1848/49 Kolerasjuke og døde på Vestlandet Sjå forklaringar her

   
1947-2000 Dødsfall i Norge 1995-2000 (1947-2000)  

     
1920-1940 Fiskefartøy i Austevoll  

 

 

 


 

 

 

 

 

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid