Til opningssida

Lenker kkkkkkk

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Gamle naboar ein nettstad for grunnskulen om vestnorsk arkeologi

Reiseveska

ei rundreise på Vestlandet på leiting etter kulturminne
Nordsjøløypa i Austevoll  Nordsjøløypa er eit prosjekt som vil binda saman gamle ferdselsårer og vandringsvegar med kulturlandskap, historiske miljø og overnattingsstader langs den norske vestkysten; vandringar i landskapet utanfor allfarveg.
 Austevoll før og no eit samarbeidsprosjekt om lokal historie og kultur mellom grunnskulane i Austevoll
"Før" Prosjektet "før" har opphav i ei større satsing på historie- og kulturformidling ved hjelp av IKT i Austevoll kommune. Sentrale personar innan skuleverk og kultursektoren i kommunen har fått arbeidd fram nettstaden "Lokalhistorie frå Austevoll" i samarbeid med ulike instansar. Prosjektet "før" skal vera ein del av denne nettstaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fram til år 1000 Mellomalderen Mellomkrigstida Dansketida Frigjeringstida Moderne tid