Til opningssida

Velkomen til
Lokalhistorie frå Austevoll!

Det lokalhistoriske materialet på denne nettstaden er organisert i tid og emne. På hovudsida får du valget om du vil bruke tid eller emne som inngang til materialet.

Denne nettstaden for lokalhistorie frå Austevoll, er resultatet av prosjektet Tidsbilde frå Austevoll - lokalhistoriske koplingar på nett. Prosjektet er ein del av paraplyprosjektet Skjermkontakt med lokalhistorien, som administreras frå Statens Bibliotektilsyn.
Nettstaden var opna 3.12.01

Ansvarlege for vidareføring av prosjektet er Karl Johan Haugland, Olav Hagerup og Erling Utne